Rail Baltic Estonia OÜ sõlmis 1. juunil AS-iga Eesti Raudtee ning Skepast & Puhkim OÜ-ga hankelepingu „Rail Baltica raudteeinfrastruktuuri hooldusdepoo tehnilise ja ruumilise vajaduse eeluuringu“ teostamiseks

вкл. .

Uuringust peaks selguma raudteetaristu hooldusdepoo parim võimalik asukoht koos vajaliku taristuga. Hooldusdepoo või nende kompleks koos taristuga peab võimaldama hooldada Rail Baltica Eesti trassiosa taristut tõhusalt, tagades eelduste etapis taristu kokkulepitud seisundi- ja ohutustaseme ning adekvaatse reageerimisvõimekuse õnnetuste korral. Uuring valmib septembri lõpuks.

Soome ettevõtjad tunnevad Rail Baltica vastu suurt huvi

вкл. .

Tallinnas toimunud MTÜ Rail Baltic Business Networki korraldatud seminaril „Rail Baltic 1.0 – intermodaalsus“ tutvustati uuringuid, milles analüüsiti ettevõtjate arusaama intermodaalsest transpordist. Intermodaalne ehk kombineeritud transport tähendab seda, et kasutatakse vähemalt kahte transpordiviisi (maantee-, mere-, raudtee- või õhutransport) ning vedu toimub ühes veoühikus (nt konteineris või haagises).

Rail Baltica tulekut saab tunda juba selle aasta novembris, mil Tallinnas valmib trammitee ühendus lennujaamaga

вкл. .

Trammitee ehitust rahastatakse Rail Baltica projekti raames Euroopa Liidu CEF-programmist, sellele lisanduva omafinantseeringuga toetab ehitust Tallinna linn. Trammiliin on planeeritud tooma Ülemiste uue terminali reisijaid kesklinna, aga juba selle aasta novembrist on kõigil lennureisijatel võimalik oma teekonda alustada või lõpetada trammiga.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe