Olulised faktid

on .

• Põhja-lõuna suunaline raudtee, mis saab ühenduslüliks Skandinaavia ja Lääne-Euroopa vahel
• Projekti tehakse koostöös Läti ja Leeduga, kaasatud on ka Soome ja Poola
• Mõeldud nii reisimiseks kui kaubavedudeks
• Raudtee on kaherööpmeline, rong sõidab Euroopa tavarööpmelaiusel 1435 mm
• Rong kasutab liikumiseks elektrit, mis teeb sellest keskkonnasõbraliku transpordivahendi
• Reisirongi kiirus on kuni 240 km/h, kaubarongi kiirus on kuni 120 km/h
• Peatused Tallinnas Ülemistel ja Pärnus, täiendav võimalus Raplas
• Rong sõidab Tallinnast Pärnusse kolmveerand tunniga ning Riiga vähem kui kahe tunniga
• Kogutrassi pikkus ca 700 kilomeetrit, sellest ca 210 Eestis
• Eestis läbib trass Harjumaad, Raplamaad ja Pärnumaad
• Tegu on kaasaegse raudteega, mis tekitab vähem müra ja vibratsiooni kui praegused Eesti raudteed
• Raudteele ei tule samatasandilisi ülesõite, mis teeb sellest turvalisema raudtee kui praegused Eesti raudteed
• Toob maantee kaubaveod osaliselt raudteele, mis tõstab liiklusohutust ja vähendab raskeveokite arvu maanteedel
• Valmimisaeg 2025. aastal
• Ehitus algab kava kohaselt aastatel 2018-2019, töö toimub kolmes etapis: planeerimine / projekteerimine ja hanked / ehitus
• Maksumus kolmes riigis kokku on ca 4,8 miljardit eurot, millest Eesti osa on 1,3 miljardit eurot. Projekti hinnanguline kogumaksumus sisaldab lisaks AECOMi uuringus toodule Kaunas- Vilniuse vahelise uue eurolaiuse raudteetrassi ehitusmaksumust. Täpne maksumus selgub eelprojekteerimise käigus. Ligikaudu 80% kulude ulatuses taotletakse toetust Euroopa Liidult. Esimeses taotlusvoorus eraldati kolmele Balti riigile 442 miljonit eurot.

 

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe