Infokeskus

Riias peetud Rail Baltic Global Forumil avalikustati projekti tasuvusanalüüs

on .

Riias 24. aprillil toimunud Rail Baltic Global Forumil toodi avalikkuse ette hiigelprojekti kitsaskohad, kuid näidati ühtlasi, et uus raudtee on osalevatele riikidele pikas plaanis kasulik. Tasuvusanalüüsi teinud rahvusvaheline uuringufirma Ernst & Young rõhutas, et projekt on tasuv ja jätkusuutlik. Lisaks projekti rajamise maksumusele vajab see siiski ka riikide tuge esimesel viiel aastal nn. käivitusperioodil ja edaspidi aastast 2048, mil on vaja teha suuremaid taristu-uuendusi.

Mittetulundusühing Rail Baltic Business Network pidas aastakoosolekut

on .

Aprilli alguses toimus MTÜ Rail Baltic Business Networki (RBBN) korraline aastat kokkuvõttev koosolek.

 

Üldkoosolekul kinnitati juhatuse tegevusaruanne 2015/2016. a majandusaasta kohta ning 2017. a majandusaasta eelarve ja tegevuskava. Samuti kuulati AS Merko Ehituse lühitutvustust ja vaadet Rail Balticu projektile ning Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR vanemanalüütiku ja partneri Janno Järve kokkuvõtet analüüsist „Rail Balticu mõju Eesti riigieelarvele raudtee ehitusfaasis“.

Elanike toetus Rail Balticule püsib ligikaudu 60% juures

on .

Uuringufirma Faktum Ariko tegi 10.–22. aprillini rohkem kui 1000 elaniku suuruse valimiga (vanusevahemikus 15–74 aastat) üle-eestilise veebiküsitluse. Sarnane uuring korraldatakse kaks korda aastas: sügisel ja kevadel.

Uuringust selgus, et toetus Rail Balticu projektile on Eestis küsitletute seas kokku 58%. Sarnane tulemus saadi sügisel 2016.

Riias toimus suursündmus Rail Baltic Global Forum 2017

on .

Tegemist oli kahepäevase suurüritusega, mis plaanitakse järgmisel aastal korraldada Tallinnas. Kohale oli tulnud üle 500 raudteespetsialisti ja ajakirjaniku ligikaudu 40 riigist.

Foorumi avapäeval räägiti peamiselt Rail Balticu potentsiaalist ja selle mõjust kolmele Balti riigile. Kohal olid Läti peaminister ja kõigi kolme Balti riigi majandusministrid, kes osalesid ühises aruteluringis. Konsultatsioonifirma Ernst & Young (EY) tutvustas uut Rail Balticu tasuvusanalüüsi, mis kinnitas veel kord projekti majanduslikku teostatavust ja tulusust kõigile kolmele Balti riigile.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe