Pärnu Maavalitsus korraldab Rail Balticu Põhja-Pärnumaa trassikoridoride täiendava tutvustamise 10.06.2015

on .

Rail Baltic raudtee asukoha määramiseks koostatava maakonnaplaneeringu Põhja-Pärnumaa trassikoridoride avalikud arutelud toimuvad:

  • 10.06.2015 algusega kell 13.00 Suigu seltsimajas ( Are vald, Suigu küla).
  • 10.06.2015 algusega kell 17.00 Kaisma rahvamajas (Vända vald, Kergu küla).

Avalikel aruteludel tutvustab planeeringukonsultant Are ja Vändra valda jäävate Rail Balticu trassialternatiivide 5C ja 5D võrdlustulemusi. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad tutvustavad kohalikku kogukonda toetavate meetmete rakendamise võimalusi seonduvalt Rail Balticu rajamisega.

Are ja Vändra valla planeeringumaterjali: pdfAre    pdfVändra

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe