ERR: Pärnumaa saab Rail Balticu trassil vähemalt kolm peatust

on .

Rail Balticu eskiisporjekti avalikud arutelud algavad omavalitsustes oktoobris. Pärnu maavanema hinnangul ollakse Pärnumaal rahul, sest trassivalikul jäi peale rahva tahe.

Rail Balticu trassi määramisel oli Põhja-Pärnumaal kaua aega töös kaks varianti. Konsultandid ning majandus- ja kommunikatsiooniminsteerium eelistasid üht, kohalikud omavalituses aga teist teed.

"Üks variant on seesama 5D. See on olnud kogukondade poolt toetatav ja ka maavanema välja pakutud variant, mis sai juulis juhtkomitees kinnitatud. Loodame, et omavalitsused on ka rahul," rääkis ERR-i raadiouudistele Pärnu Maavanem Kalen Kaljuste.

Ta lisas, et kõik kodanikud saavad eskiisi arutelu ja keskkonnamõjude hindamise avalikul väljapanekul esitada ka enda ettepanekuid. Praegu on omavalitsuste käes ka kaardid, kuhu tehakse märkmeid üle- ja läbipääsuteede ning ristmike kohta. "Avalik väljapanek ongi selleks, et kõik kodanikud ja huvigrupid saaksid kaasa rääkida," lausus Kaljuste.

Kuna Rail Balticu trassil hakkab käima ka regionaalrongiliiklus, hakatakse oktoobris arutama kas seda, kus rong peale Tallinna ja Pärnu veel peatuma hakkab. Kaljuste sõnutsi võiks üks rongiliin kulgeda ka Riiga. "Näeme oma maakonnaplaneeringus, mida paralleelselt Rail Balticuga koostatakse, ette kohalikke peatusi. Neid on omajagu, aga üks tuleb kindlasti Põhja-Pärnumaale, Tootsi piirkonda ja teine tuleb Lõuna-Pärnumaale, Häädemeestele," sõnas Pärnu maavanem.

Peatuste täpset asukohta pole veel määratud, kuid erinevad lahendused plaanitakse Rail Balticu projekti raames läbi kaaluda.

Selle aasta alguses kuulutati välja Pärnu reisiterminali arhitektuurikonkursi võitjaks ideekavand pealkirjaga Water Strider. Selle autorid on Indrek Allmann, Jaan Jagomägi, Gunnar Kurusk, Tanno Tammesson ja Holden Vides arhitektuuribüroost Pluss OÜ.

Rail Balticu trassi eskiisid on seni tehtud Harju- ja Raplamaal. Valminud on ka üldine 3D-video tutvustamaks suurt rongiliikluse projekti.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/eesti/f2cdf5e8-a915-4df3-a0fa-d0dfec55b945/parnumaa-saab-rail-balticu-trassil-vahemalt-kolm-peatust

ERR: Sester: Rail Balticu rajamine looduskaitsealale säästab kümneid miljoneid eurosid

on .

Nabala piirkonda jääb kuulus Tuhala nõiakaev. (Foto: Postimees/Scanpix)

Rahandusminister Sven Sester soovitab Rail Balticu rajamiseks kaaluda ka Nabala-Tuhala looduskaitseala läbivat trassi, sest tema hinnangul pole Rail Balticu mõju looduskaitsealale piisavalt tõendatud ning seetõttu saatis minister ettepaneku nii majandusministeeriumile kui keskkonnaministeeriumile.

Kuna rahandusminister Sven Sesteri sõnul ei ole tõestatud, et raudtee looduskaitsealale negatiivselt mõjub, väidab ta, et tänaseks kokkulepitud Rail Balticu trass on kümneid miljoneid eurosid kallim, kui raudtee rajamine Nabala-Tuhala looduskaitsealale, vahendas "Aktuaalne Kaamera".

"Ma arvan, et tänased hinnangud ei anna lõplikult kinnitust sellele, et võimalik looduskaitsealast läbiminek kas kahjustaks põhjavett, loodust või midagi muud," sõnas Sester, kes lisas, et siin oleks kindlasti keskkonnaministril põhjust vaadata kogu projektdokumentatsioon üle ja anda selge vastus.

Majandusministeerium soovib oodata ära keskkonnaministeeriumi lõpliku seisukoha. Samas rahandusministri plaanile kategoorilist eitust keskkonnaministrilt ei tule.

"See looduskaitseala peaks jääma ning selle tühistamist valitsus ei plaani," kinnitas keskkonnaminister Marko Pomerants. Kuid tema sõnul peab üle vaatama, kas ja millistel tingimustel on võimalik rajada läbi selle kaitseala riigile väga tähtis joonobjekt ehk Rail Balticu raudtee.

Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esinaise Silvia Lotmani sõnul ei saa kaitsealusesse sohu teha raudteed ainult seetõttu, et see odav on. Lisaks sellele ei ole projekti võimalik ka ühegi uuringuga toetada.

"Seda, et seda ala oluliselt kahjustab suur taristuehitus nagu Rail Baltic seda on, seda ei saa ükski uuring ümber lükata," toonitas Lotman, kes Eestimaa Looduse Fondi poolt küll ei näe võimalust, et läbi selle ala saaks raudteed ehitada.

Peaks see Nabala-Tuhala piirkonda läbiv trass siiski taas plaaniks võetama, langetab lõpliku otsuse siiski maavanem.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/majandus/62db5d8a-7f21-49f1-b051-d0521e5a3ed3/sester-rail-balticu-rajamine-looduskaitsealale-saastab-kumneid-miljoneid-eurosid

Raplamaa Sõnumid: Rail Balticu avalikud arutelud algavad taas

on .

Rail Balticu eskiislahenduse kohta saatsid Rapla maavalitsusele kirju eeskätt Kohila valla elanikud, kes on vastu Kohila alevi ja Prillimäe aleviku vahelt kulgevale trassialternatiivile.

Rapla maavalitsuse planeeringute nõunik Veiko Rakaselg ütles, et Rapla maakonnaplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avaliku väljapaneku eel laekus maavalitsusele 22 ja avaliku väljapaneku ajal 15 kirjalikku pöördumist.

„Kui kahe aasta eest olid kirjade tulva epitsentriks Kehtna valla külad, siis nüüd on kirjad laekunud peaasjalikult Kohila vallast,” täpsustas Rakaselg. „Valdav osa neist kannab ühest seisukohta - ollakse trassialternatiivi 16A (Kohila alevi ja Prillimäe aleviku vahelt kulgev - toim) vastu ning esitatakse Kohila vallavolikogu ja vallavalitsuse seisukohad selle [vastuoleku] toetuseks.

Üldiselt võib öelda, et inimesed on olnud aktiivsed tagasiside andmise ja arvamuste esitamisega, mis on igati positiivne. Eriti suurt heameelt teevad kirjad, mis sisaldavad ettepanekuid lahenduse täiustamiseks ja parandamiseks. Nendest on nii meil kui ka kindlasti kõigil puudutatud isikutel rohkem abi kui kirjadest, mille põhisõnumiks on olla millegi, antud juhul eelistatud trassialternatiivi, vastu. Samas tuleb tõdeda, et küsimuste, ettepanekute ja seisukohtade esitamise aktiivsus ei ole olnud nii suur kui septembris-oktoobris 2013, mil avalikustasime maakonnaplaneeringu lähteseisukohad, võrreldavad trassialternatiivid ja KSH (keskkonnamõju strateegilise hindamise) programmi.”

Eskiislahenduse ja koos sellega KSH aruande eelnõu avalik väljapanek kestis 31. augustist kuni 13. septembrini. Üleeilsest algasid taas avalikud arutelu, esialgu Harjumaal. Raplamaal peetakse esimene neist sel reedel kell 15 Rapla riigimaja suures saalis. Järgnevad arutelud esmaspäeval ja teisipäeval vastavalt Kohilas ja Järvakandis, mõlemas algavad need kell 18.

Allikas: Raplamaa Sõnumid, 16.09.15

Harju Elu: Harjumaal toimuvad avalikud arutelud – vaata Rail Balticu trassi videos

on .

Täna, 14. septembril, algavad sel suvel kokku lepitud Rail Balticu trassieelistust tutvustavad avalikud arutelud kohalikes omavalitsustes, esimene neist toimub kell 14 Harju maavalitsuses. Esmaspäeval toimub kell 18 arutelu veel Jõelähtme vallas Loo kultuurikeskuses. Järgmised arutelud toimuvad teisipäeval kell 18 Rae vallas Jüris Rae kultuurikeskuses, kolmapäeval kell 18 Kiili vallas Kiili gümnaasiumihoones ning neljapäeval kell 18 Sakus Saku Valla Majas. Eskiislahendus hõlmab raudtee äärde jäävate ülesõitude, viaduktide, sildade, ökoduktide põhimõtteliste asukohtade ja lahenduste määramist. Koostatud on ka raudteetaristu ja maakasutuspõhimõtete üksikasjalikud kirjeldused trassi äärde jäävates piirkondades. Maakonnaplaneeringute materjalid on avalikult kättesaadavad railbaltic.info kodulehel. Samuti on trassiäärsetele maa- ja majaomanikele välja saadetud teavituskirjad ning jagatud kõikidesse trassiäärsete elanike postkastidesse Rail Balticu eriväljaanne. Aruteludeks on valminud ka illustratiivsel 3D-mudelil põhinevad videoklipid, kust iga huviline näeb ära raudteetrassi kulgemise. Viimase kahe aasta jooksul on Rail Balticu trassivariantide tutvustamiseks ja kaalumiseks toimunud üle 80 töökoosoleku ja avaliku arutelu omavalitsustes. Tänavu suvel lepiti kokku eelistatud trassi kulgemine ning suve jooksul valmis detailsem eskiis, et sobitada raudteekoridor võimalikult hästi loodus- ja inimkeskkonnaga.

Allikas: http://www.harjuelu.ee/2015/09/5115/harjumaal-toimuvad-rail-balticu-avalikud-arutelud-lisatud-3d-video/

Postimees: Vaata, milline Rail Baltic hakkab välja nägema

on .

Täna, 14. septembril algavad sel suvel kokku lepitud Rail Balticu trassieelistust tutvustavad avalikud arutelud kohalikes omavalitsustes, esimene neist toimub kell 14 Harju maavalitsuses.

Septembri jooksul saavad Rail Balticu raudteetrassi eskiislahendustega tutvuda, küsimusi esitada ning sobivate lahenduste leidmisel kaasa rääkida Harju- ja Raplamaa elanikud, oktoobri teises pooles jõuavad arutelud ka Pärnumaale.

Eskiislahendus hõlmab raudtee äärde jäävate ülesõitude, viaduktide, sildade, ökoduktide põhimõtteliste asukohtade ja lahenduste määramist. Koostatud on ka raudteetaristu ja maakasutuspõhimõtete üksikasjalikud kirjeldused trassi äärde jäävates piirkondades.

Maakonnaplaneeringute materjalid on avalikult kättesaadavad railbaltic.info kodulehel. Samuti on trassiäärsetele maa- ja majaomanikele välja saadetud teavituskirjad ning jagatud kõikidesse trassiäärsete elanike postkastidesse Rail Balticu eriväljaanne. Aruteludeks on valminud ka illustratiivsel 3D-mudelil põhinevad videoklipid, kust iga huviline näeb ära raudteetrassi kulgemise.

Viimase kahe aasta jooksul on Rail Balticu trassivariantide tutvustamiseks ja kaalumiseks toimunud üle 80 töökoosoleku ja avaliku arutelu omavalitsustes. Tänavu suvel lepiti kokku eelistatud trassi kulgemine ning suve jooksul valmis detailsem eskiis, et sobitada raudteekoridor võimalikult hästi loodus- ja inimkeskkonnaga.

Allikas: http://majandus24.postimees.ee/3327131/vaata-milline-rail-baltic-hakkab-valja-nagema

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe