Äripäev: Riik: Rail Baltic arendab ka kohalikku rongiliiklust

on .

Rail Balticu juhtkomitee otsustas, et senisest enam arvestatakse raudteeühenduse planeerimisel kohaliku rongiliikluse võimalustega.

Rail Balticu projektijuhi Indrek Sirbi sõnul on prioriteet endiselt rahvusvaheline kiire rongiühendus, kuid tähelepanu pööratakse ka kohaliku rongiliikluse võimaluste loomisele. "Kohaliku liikluse võimalikkus ei ole trassi valiku põhiline kriteerium, küll aga on see alternatiivsete trasside võrdluses lisaargument," ütles Sirp tänasel Rail Balticu juhtkomitee kogunemisel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.

Lisaks võttis juhtkomitee teadmiseks ministeeriumi seisukoha praeguste raudteeliinide edasiarendamisel. Vastavalt transpordi arengukava 2014-2020 eelnõule jätkab riik investeeringutega raudtee taristusse, et tagada kiirus 120 km/h ning kohati ka kuni 140 km/h.

Rail Balticu juhtkomiteesse kuuluvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, siseministeeriumi esindajad ning Harju, Rapla ja Pärnu maavanem.

Rail Baltic on Eestit, Lätit ja Leedut ühendav 1435millimeetrise rööpme laiusega (nn Euroopa laius) moodne ja kiire elektrifitseeritud raudteeühendus, mis kulgeb Tallinnast Riia ja Kaunase kaudu Varssavisse. Laiema koridorina hõlmab Rail Baltic põhjast Skandinaaviat ja Venemaad, teiselt poolt Lääne-Euroopat.

Allikas: Äripäev Online, http://www.aripaev.ee/?PublicationId=d4a2ec04-dd19-4349-8ec8-33070b3c3d8f&ref=rss

E24.ee: Parts: ida ja lääne ühendamine on Eestile olulise tähtsusega

on .

Ida ja lääne ühendamine on Eestile kui strateegilise asukohaga transiit- ja piiririigile eriti oluline, ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts neljapäeval Tallinnas toimunud üle-euroopalisel transpordikonverentsil TEN-T.

«Transpordivõrgustiku arendamine on tähtis ka meie naabrite ja kogu Läänemere piirkonna seisukohalt. Seetõttu leevendab Rail Baltica Eesti jaoks seni üht tõsisemat kitsaskohta – meie perifeerset asukohta Euroopas,» sõnas Parts.

Minister tõi esile Euroopa Komisjoni edusamme ühtse Euroopa transpordivõrgustiku arendamisel. Ühe olulisemana neist on TEN-T poliitika eesmärkide väljatöötamine aastaks 2050. Koos on kaardistatud võtmetähtsusega transpordi infrastruktuuri projektid, mille arendamine on oluline, et saavutada Euroopa Liidu eesmärgid aastaks 2020.

«Olen uhke, et Eesti on esimene riik maailmas, kus on loodud üleriigiline elektriautode süsteem,» ütles Parts ja kutsus konverentsil osalejaid mõtlema sellele, kuidas kasutada kaasaegse infotehnoloogia abil olemasolevaid infrastruktuurisüsteeme tõhusamalt, et muuta kaupade ja inimeste liikumist lihtsamaks.

Minister tõi oma kõnes välja, et juba ajalooliselt on Eestil olnud oluline roll kaupade liikumisel. Hansaliidu liikmena sai Tallinn rahvusvahelise tunnustuse heade kaubanduspraktikate eest 1248. aastal, mil Tallinnale määrati Lübecki linnaõigus. Siiditee osana oleme globaalsesse kaubandusse panustanud juba sajandeid. «Täna tahame anda Eesti strateegilisele tähtsusele ida ja lääne ühendamises uue mõõtme,» ütles Parts.

TEN-T (Trans-European Transport Network) on Euroopa Komisjoni loodud üle-euroopaline transpordivõrgustiku arendamise programm, mille eesmärk on toetada ja arendada olulisi transpordi infrastruktuuriprojekte. Juba kuuendat korda peetav TEN-T konverents toimub sel aastal Tallinnas 16-18. oktoobrini.

Allikas: E24.ee, http://e24.postimees.ee/2564558/parts-ida-ja-laane-uhendamine-on-eestile-olulise-tahtsusega

ERR: Rail Balticu ühisfirma loomises jõuti kokkuleppele

on .

Eile õhtul jõudsid Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Poola esindajad Brüsselis kokkuleppele ühisfirma Rail Baltic rajamises.
Ühisdeklaratsiooni peavad allkirjastama veel viie riigi transpordiministrid septembris Vilniuses toimuval mitteametlikul transpordinõukogu kohtumisel, teatas majandusministeerium.

Alles pärast ühisdeklaratsioonile allakirjutamist saab alustada ettevõtte juhi ja vajalike spetsialistide otsimisega.

"Ühisettevõtte eesmärgiks on olla Rail Baltic projekti promootor, olla Euroopa Liidu rahade saaja, nende kasutaja ja siis kõikvõimalike ehituslepingute, uuringute lepingute ja nii edasi sõlmija," selgitas majandusministeeriumi nõunik Miiko Peris "Aktuaalsele kaamerale".

Just rahastamisküsimuste tõttu on ühisettevõtte loomisega kiire, sest nõnda on võimalik ette valmistada vastavad taotlused Euroopa Komisjonile. Esimene võimalus nende esitamiseks peaks tekkima järgmise aasta esimeses pooles.

"Kulub aega, kuni moodustub meeskond, kuni osanikud oma rollid selgeks räägivad, täpsemalt kokku lepivad, kuni siis planeeritakse neid projekte. Selleks on vaja reaalset aega. Tõenäoliselt aasta, kaks ja aeg juba jookseb. 2014 on ju tegelikult juba nurga taga," rääkis Rail Balticu juriidilises analüüsis osalenud vandeadvokaat Tõnis Tamme.

85 protsendi ulatuses soovitakse Rail Balticu jaoks raha saada Euroopa ühendamise rahastust. Samuti on huvi Rail Balticu vastu üles näidanud nii Euroopa kui ka Põhjamaade investeerimispangad, kes võtaksid projekti rahastamisest enda kanda umbes 10-15 protsenti.

Miiko Perise sõnul võiks ühisettevõtte loomine olla finantseerijate jaoks tõsine märk, et Rail Balticu projekt õnnestub.

"Selliste äriühingute loomine, kui vaadata mujal pool Euroopas ringi, piiriüleste projektide puhul on erakordselt tavaline ja igal pool on neid tehtud ja see, et selline äriühing on olemas tähendab ka seda, et osapooled aduvad, et ka projekt tuleb ellu viia," ütles Peris.

Kokku lepiti selles, et igas Balti riigis jääb ühisettevõtte Rail Baltic taristu esialgu sellele konkreetsele riigile, millise territooriumil raudtee asub. Iga aktsionär panustab järgmise nelja aasta jooksul igal aastal 0,65 miljonit eurot.

Eesti majandusminister Juhan Partsi sõnul on läbirääkimiste tulemusena saavutatud kokkulepe igati tervitatav. Aktsionäride lepinguga loodav ettevõte hakkab algselt kuuluma kolmele Balti riigile, kuid deklaratsioonis on jäetud Soomele ja Poolale võimalus ettevõttega ühinemiseks.

Ühisettevõtte loomise deklaratsioonile võivad Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Poola transpordiministrid alla kirjutada juba septembris.

Rail Baltic on Tallinnast Poola piirini ulatuv kiirraudtee, mille projekteeritud kiirus on 240km/h. Ühtegi olemasolevat raudteeliini ühisettevõtte alla ei viida.

Allikas: ERR Uudised, http://uudised.err.ee/v/eesti/6613640b-c718-4390-8cd4-c7d613bda775

Pärnu Postimees: Algas Rail Balticu trassi asukoha määramine

on .

Tehnilise järelevalve amet (TJA) allkirjastas reedel lepingu Rail Balticu raudteeliiniga seotud maakonnaplaneeringute koostamiseks ja eelprojekteerimiseks.

Töid hakkavad tegema avatud riigihanke võitnud Eesti ettevõtted OÜ Reaalprojekt, OÜ Hendrikson&Ko, EA Reng AS koos Leedu projekteerimisettevõttega UAB Kelprojektas. Lepinguperiood on veidi üle kahe ja poole aasta ning lepingu maksumus ligikaudu 7,5 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

"Maakonnaplaneeringute koostamise ja eelprojekteerimise alustamine tähistab märgilist hetke Rail Balticu projekti arengus," ütles TJA peadirektor Raigo Uukkivi. "Arutelude tasandilt on nüüdseks liigutud väga konkreetsete tegevusteni, mille edukal lõpule viimisel muutub uue raudteeliini ehitus käegakatsutavaks."

Rail Balticu projekti kaasrahastatakse 50 protsendi ulatuses Euroopa Liidu TEN-T programmist.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas rääkis eile ERRi raadiouudistele, et kuigi Rail Baltic pole ainus projekt, mis Euroopa Liidu transpordiühenduste arendamise toetusele loodab, peab ta Rail Balticut neist kõige tõsiseltvõetavamaks.

Ühtekuuluvusriikide transpordiühenduste arendamiseks läheb jagamisele kümme miljardit eurot.

"Unistused pole väga laialt levinud mitte ainult idapoolses Euroopas, vaid täpselt samamoodi ka läänepoolses. Lugematu hulk häid ideid saabub siia kogu aeg," rääkis Kallas. "Mulle näib, et Balti riikide koostöö ja ettevalmistustööd on kaunis kaugele jõudnud. Teistel ma ei tea olevat nii kaugele jõutud, sest koridoriprojektid peavad olema mitme riigi omad."

Allikas: Pärnu Postimees, 7.05.2013

ERR: Rail Balticu ühisettevõtte loomise eeltööd peaks lõppema juulis

on .

Balti riikide kolm majandusministrit kohtusid täna Riias ja leppisid kokku Rail Baltic ühisettevõtte loomise tegevuskavas.

Eesti ettepanekul osalesid kohtumisel ka Poola ja Soome suursaadikud Lätis, teatas majandusministeerium.

Kolm ministrit allkirjastasid ühise Rail Baltic deklaratsiooni, mis käsitleb järgmisi samme ühisettevõtte asutamisel.

Olulisim aspekt deklaratsioonis on, et Eesti organiseerib lähiajal Rail Baltic teemalise ministrite kohtumise, kuhu kutsutakse ka Soome ja Poola minister.

Soomele ja Poolale tehakse ettepanek ühisettevõttes osalemiseks Balti riikidega võrdsetel alustel. Ühisettevõtte loomiseks vajalikud eeltööd lõpetatakse hiljemalt juuli lõpuks.

Allikas: ERR Uudised, http://uudised.err.ee/v/eesti/e7fee848-c232-4bb2-bff5-2db98ecf350e

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe