3D pildid

on .

Metsloomade ülepääs – ökodukt

1okodukt 27.10 600

 

  Viadukt

2viaduktII 27.10 600

 

Jõe sillaga kombineeritud viadukt

3jõeviadukt 28.10 600

 

Raudtee kaeves

4RBRdt.kaeves 01 600

 

Kergliikluse tunnel raudtee alt

5RBjalak.tunnel01 600

 

 

3D piltide teostus: Hendrikson & Ko

Rail Baltic

on .

Illustratiivne 3D video Pärnumaa osas on valminud 8.septembri seisuga, selle hetke lahenduse põhjal. Videosse ei ole sisse viidud edasise tööprotsessi käigus tehtud täiendusi, kuna tegemist on põhimõttelise näitega võimalikust lahendusest. Maakonnaplaneeringu lahendus koos viimaste täiendustega (täiendavalt määratud võimalikud müra leevendusvajadusega alad, juurdepääsuteed kinnistutele jne) on leitav http://railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud/category/89-paernumaa-eskiislahendus-seisuga-oktoober-2015.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe