Vaata 3D trassivideot

on .

Valminud on Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa 3D eelistatud trassikoridori videod, mis annavad aimu raudtee kulgemisest ja planeeritavatest ristumistest. Videos kujutatu on illustratiivne, tehniline lahendus võib projekteerimise käigus muutuda.

Riias toimus kolme riigi arenguid tutvustav konverents

on .

23. septembril toimus Riias Rail Balticu teemaline konverents, mille eesmärgiks oli tutvustada projekti arenguid ja hetkeseisu kolmes Balti riigis.

Kõigi riikide esindajad nentisid, et projekti areng on üldjoontes samas faasis ning lahendatud on probleemid seoses piiriületuspunktidega. Praegu töötatakse kõigis riikides trassi paikasaamisega, mis lõpetatakse hiljemalt järgmise aasta alguseks. Seejärel alustatakse tööd tehniliste lahenduste ja eelprojekteerimisega.

Sõjamäelt leiti kiviaegne asulakoht

on .

Rail Balticu trassi ümbruses läbiviidava arheoloogilise uuringu käigus leiti Sõjamäelt kiviaegne asulakoht. Kaevamistel kogutud leidude järgi otsustades on Sõjamäel elatud juba nn nöörkeraamika kultuuri ajajärgul kiviaja lõpul ehk aastatel 2800-2000 aastat eKr.

Arheoloogide sõnul on asulakohta jäänud inimtegevusest maha rohkesti savinõukilde, muuhulgas tükke nöörivajutistega kaunistatud nõudest. Leitud on ka loomaluude katkeid ja kivist tööriistade tegemise tootmisjääke – tulekivi- ja kvartsikilde.

Valmis Rail Balticu mõjude kompensatsioonipõhimõtete analüüs

on .

Rail Balticu ehitamisega kaasnevate mõjude kompenseerimiseks annab tänane seadusandlus piisavalt võimalusi, kuid täiustamist ja parandamist vajavad mitmed õigusaktid, et muuta kinnistuomanikele süsteem veel paindlikumaks ja kiiremaks.

Tehnilise Järelevalve Ameti tellimusel ning advokaadibüroo SORAINEN ja rakendusuuringute keskuse CentAR läbi viidud uuring kaardistab Rail Balticu rajamisega kaasnevate võimalike negatiivsete mõjude hüvitamise põhimõtteid ning annab ülevaate teiste riikide sarnasest praktikast ja tänasest Eesti õigusruumist. Uuringust selgub, et Eesti seadusandlus nii maade võõrandamiseks kui erinevate kompensatsioonide maksmiseks annab piisavalt võimalusi ning on üldiselt kooskõlas sarnase praktikaga teistes arenenud riikides.

Põhjalik kulu-tulu analüüs valmib aasta pärast

on .

Tänavu suvel korraldas ühisettevõte RB Rail rahvusvahelise hanke kolme riiki hõlmava raudtee kulu-tulu analüüsi läbiviimiseks. Hanke võitis konsultatsioonifirma Ernst & Young Baltic SIA ning analüüsi valmimise tähtaeg on 2016. aasta oktoober.

Põhjalik kulu-tulu analüüs ehk CBA keskendub AECOM-i 2011. aastal valminud analüüsiga võrreldes veelgi täpsemalt ehitus- ja opereerimiskulude hindamisele ning tulude prognoosimisele.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe