Исследование: Жители Эстонии поддерживают Rail Baltic

on .

Исследовательская фирма Faktum & Ariko в период 10 –23 октября 2016 провела общегосударственное исследование на тему отношения жителей Эстонии к проекту Rail Baltic. Проект Rail Baltic поддержали 58% опрошенных, 68% людей, информированных о проекте, оценили его влияние на Эстонию как положительное.

Rail Balticu projekt sai 225 miljonit eurot kiirraudteevõrgustiku rajamiseks.

on .

16. novembril 2016 allkirjastasid Euroopa Liidu Innovatsiooni ja Võrgustike Rakendusamet (INEA), kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS ja kolme riigi vastavad ministeeriumid sellekohase rahastusleppe.

Leppe kohaselt on Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) toetus Rail Balticuga seonduvate tegevuste elluviimiseks 191 miljonit eurot, mis moodustab 85% projekti abikõlblikest kuludest. Lepe täiendab 23. novembril 2015 allkirjastatud esimest rahastuslepet.

Aktuaalselt Rail Balticust

on .

Rail Baltic on kavandatav moodne ja keskkonnasõbralik kiirraudtee, mis ühendab Eesti Euroopaga ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Uus rahvusvaheline raudteeühendus on suur samm edasi meie transpordivõimaluste edendamisel. Viimastel kuudel on meedias kordunud mõned küsimused, millele anname nüüd lühikesed vastused. 

Kehtna ja Raikküla vallad korraldavad täiendava avaliku arutelu

on .

Kehtna ja Raikküla vallas korraldatava täiendava avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 8. detsembril kl 18 Purku raamatukogus. Arutelul tutvustatakse Kehtna alajaama ja trassikoridori vahele kavandatava õhuliini lahendust, avaliku väljapaneku jooksul tehtud ettepanekuid ja vastuväiteid ning maavalitsuse vastusseisukohti. 

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe