Rail Baltic

on .

Illustratiivne 3D video Pärnumaa osas on valminud 8.septembri seisuga, selle hetke lahenduse põhjal. Videosse ei ole sisse viidud edasise tööprotsessi käigus tehtud täiendusi, kuna tegemist on põhimõttelise näitega võimalikust lahendusest. Maakonnaplaneeringu lahendus koos viimaste täiendustega (täiendavalt määratud võimalikud müra leevendusvajadusega alad, juurdepääsuteed kinnistutele jne) on leitav http://railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud/category/89-paernumaa-eskiislahendus-seisuga-oktoober-2015.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe