Up

KSH programmi ja maakonnaplaneeringute lähteseisukohtade avalikud arutelud 2013. aasta oktoobris.

Lahteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelude slaidikava
 
 
 

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe