• Slide 1

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • Slide 2

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 3

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 4

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 5

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 6

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

Botniabana raudtee külastus 6.-7. november 2013

on .

6.-7. novembril toimus Rail Baltic projekti juhtgrupi algatusel ja planeeringut koostava konsultandi korraldamisel projektiga seotud osapoolte külastus Rootsi, Umeå-sse. Külaskäigu eesmärk oli tutvuda planeeritava Rail Baltic trassiga sarnase raudteega reaalselt välja ehitatud Botnia raudteeliini Botniabana näitel.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi osas ettepanekute saatmise tähtaja pikendamine

on .

17.10.2013 lõppevad 3 nädalat kestnud maakonnaplaneeringute lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikud arutelud.

KSH programmi dokumendi sisu osas ettepanekute esitamise tähtaega on pikendatud veel 20 oktoobrini.
Peale seda töötatakse saadud ettepanekud läbi, vajadusel KSH programmi täiendatakse ja esitatakse see heakskiitmiseks Keskkonnaministeeriumile.
KSH programm on aluseks KSH edasisele läbi viimisele.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe