• Slide 1

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • Slide 2

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 3

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 4

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 5

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 6

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

OÜ Rail Baltic Estonia kuulutas välja Rail Balticu projekti Eesti osa riskianalüüsi hanke

Hanke eesmärk on selgitada välja ja ennetada Rail Balticu raudtee arendamisega seotud riske kuni raudtee valmimiseni ning sel viisil hõlbustada projektiga seotud otsuste vastuvõtmist. Valitav nõustaja teeb Rail Balticu projekti Eesti osale riskianalüüsi, vaadeldes riske, mis võivad ohustada selle õigeaegset ja kvaliteetset valmimist ning projekti kogumaksumust. Tegu on väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega.

RBlogo

Hanke täpsem info on kättesaadav siin.

 

 

Uuritakse Tallinna-Helsingi tunneli tasuvust ja ehitusvõimalusi

Tallinn ja Helsingi uurivad omavahelise raudteetunneli rajamise võimalikkust. 90-kilomeetrises merealuses rajatises sõitval rongil kuluks ühest linnast teise jõudmiseks ligikaudu pool tundi.

Loe edasi...

Tulevaste sündmuse reklaam

24. ja 25. aprillil kohtuvad Riias peetaval kahepäevasel konverentsil ettevõtjad ja nimekad eksperdid kogu Baltikumist. Üritusel tutvustab maailma juhtiv ärikonsultatsiooni ettevõte Ernst & Young Rail Balticu tasuvusanalüüsi.

RB Rail AS Eesti filiaal otsib olulistele töökohtadele kandidaate. Loe töökuulutusi siit ja kandideeri!

Viis olulist kasutegurit, mille Rail Baltic endaga kaasa toob

1. Võimas kiirendus kestlikule majandusarengule Balti riikides

Rail Balticu projektil on suur roll Balti riikide majandusarengu kiirendajana, sest kiirraudtee ehituseks luuakse sadu uusi töökohti ning projekt annab riikide SKP-sse panuse otseste ja kaudsete investeeringute kaudu. Lisaks toetab valminud kiirraudtee majanduse arengut laiemalt, tuues endaga kaasa kaudseid hüvesid ja investeeringuid taristusse.

Loe edasi...

Riigikogu majanduskomisjon arutas avalikul istungil kollektiivset pöördumist Rail Balticu kiirraudtee trassi paiknemise küsimuses

Riigikogu majanduskomisjon arutas oma 21. veebruari istungil komisjonile esitatud kollektiivset pöördumist Rail Balticu kiirraudtee trassi paiknemise küsimuses. Komisjon toetas valitsuse väljavalitud trassi, mis Eestis kulgeb Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini.

Loe edasi...

Компания OÜ Rail Baltic Estonia объявила тендер на проведение анализа рисков части проекта Rail Baltic в Эстонии

Цель тендера – выявить, предупредить и избежать возникновение рисков, связанных с развитием железной дороги Rail Baltic, с момента строительства до ее сдачи в эксплуатацию. Благодаря этому упростится процесс принятия решений, связанных с проектом. Выбранный консультант должен будет провести анализ рисков эстонской части проекта Rail Baltic. Консультант проанализирует риски, из-за которых эстонская часть проекта Rail Baltic может оказаться не качественной или не готовой к назначенному сроку, а также проведет анализ полной стоимости проекта. 

Данный тендер является тендером с объявленными переговорами.

Подробнее о тендере: здесь.

 

Euroopa Komisjon avaldas detsembris Euroopa raudteeturu ülevaatearuande

on .

Euroopa komisjon

Aruandest selgub, et raudteevõrgustiku reguleerimine, mis peaks soodustama konkurentsi teket ja turu avanemist, on ennast õigustanud ning muutnud valdkonda tõhusamaks ja kliendisõbralikumaks. Liikmesriikides, kus raudteeturg on avatud, on konkurentsi tulemusena muutunud hinnad klientidele madalamaks ja maksumaksjatele on tekkinud lisaväärtust.

Aruandest selgub, et kaubaveo operaatorite turuosa oli 2014. aastaga võrreldes keskmiselt rohkem kui kahekordistunud (15% 2006. aastal).

Turuosa kasv reisijateveos on olnud keskmiselt väiksem, sest see on riigiti erinev. Siiski on olnud kõikides liikmesriikides kasv kuni 20%, välja arvatud Poolas ja Ühendkuningriigis. Avatud konkurentsi tingimustel on reisijateveo maht kõige rohkem suurenenud Austrias, Tšehhis, Saksamaal, Itaalias, Slovakkias, Rootsis ja Ühendkuningriigis.

2014. aasta lõpuks olid raudtee kaubaveod 100% riigi käes endiselt Soomes, Kreekas, Iirimaal, Leedus ja Luksemburgis.

Täpsemalt saab aruandega tutvuda siin

Foto: Euroopa Komisjon

Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses on nüüdsest näha Rail Balticu raudteekoridori asukoht. Lepingud kinnisasjade hindamiseks on viie kinnisvaraettevõttega sõlmitud

on .

Maa-ameti geoportaal on leiav siit. „Teenuste otseviidete alt ekraani vasakus servas tuleb valida „Kitsenduste rakendus”, misjärel avanebki kaardiaken,” seletas Rail Balticu maade omandamise projektijuht Merje Krinal. Kui valida omakorda kitsenduste rakendusprogramm, avaneb kaart. Selle vasakus ülanurgas tuleb hiire vasakklahviga klõpsata nupul „Kaardikihtide valik ja legend”, mille järel avaneb legendi vaade.

Rail Baltic on vajalik liitlaste transpordiks

on .

Rajatav raudtee tuleks riigikaitsjatele suureks kasuks, kuid üksnes enne sõjategevuse puhkemist.

Ajalooliselt on raudteedel olnud sõjapidamises kanda oluline osa ja Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja asetäitja kolonelleitnant Vahur Karuse sõnul on raudtee jäänud transpordiaspektist riigikaitsjatele tähtsaks siiani.

Riikidevaheline Rail Balticu lepe sai 31. jaanuaril Balti koostöö raames toimunud Balti riikide peaministrite kohtumisel allkirjad

on .

Rail Balticu riikidevahelise kokkuleppega fikseeritakse õigusjõuga dokumendis riikide kohustused, mis on vajalikud Balti riikide kaudu Kesk-Euroopaga raudteeühenduse rajamiseks. Sellekohased punktid sisalduvad praegu mitmes Balti riikide peaministrite ja ministrite kohtumise deklaratsioonis ja ühisavalduses, millest mõne on allkirjastanud ka Soome, Poola ja Euroopa Komisjoni kõrgetasemelised esindajad.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe